24-04-2018

Formandens beretning til generalforsamling 2018


Vedbæk Havns Fritidsfisker Laug

Årsberetning 2017/2018

Det har været et forholdsvis stille år i Lauget.
Men året forløb som de fleste år og med samme type arrangementer som vanligt.

Vi har udover de faste arrangementsdage kun afholdt en ekstra begivenhed, 
40 års jubilæet.
Det blev til en dejlig fest med god mad og vin samt mange deltagere.
Vi lånte lokaler af Sejlklubben og kunne akkurat lige klemme alle interesserede ind.
Der blev afholdt et par taler og fortalt røverhistorier og underholdt af en 'klaverbokser' Det var der, som der nok altid er, delte meninger om. Men i det store og hele gik det vel som forventet, dog ekslusivt et par uheld på havnekajen, med 'hjælp behov'.

Standerhejsning og Standerstrygning med mange deltagere og egen Pølsevogn med det helt store udvalg af pølser og sandwich og forholdsvis godt vejr så man også kunne sidde ude.

Pinse- og julehygge med mere beskeden deltagelse.

Båden, der efterhånden kun medførte store omkostninger til drift og vedligehold, blev solgt og det er vi faktisk kede af, men med det antal medlemmer vi har og den omkostningstunge vedligeholdelseskonto den gav, blev det desværre løsningen.

Avisen er opsagt, men der er internet, Pc  samt TV til rådighed i lokalet samt et lokalt 'skur' med skabe til fiskeudstyr.

Jan har stået for åleudsætning af 5000 små ål med hjælp fra lokale børnehaver.

Lokalet på havnen bruges dagligt, men dog ikke i samme omfang som tidligere i 'Det Hvide Hus', af naturlige plads- og indretningsmæssige årsager.

Økonomien kører med det tilpassede omkostningsniveau, som Søren senere vil gennemgå.

Bestyrelsen har bestået af :

Annette Hansen, Formand
Søren Frederiksen, Kasserer (og Næstformand)
Dennis Blichfeldt 
John Ostrowski 
Torkild Gros Pedersen

Samt som suppleanter :

Jan Mardrup
Ole Lading

Som særlig tilknyttet bestyrelsen :

Bo Fogtmann

Samt

som daglig tilsynsførende :

Fyren

Til Bestyrelsen og Bo og Fyren skal lyde en stor tak for årets indsats, 
men det bør også fremhæves at specielt Bo, Søren, John, Jan og Fyren, 
gør den forskel at klubben overhovedet kan fungere i daglige og festlige sammenhænge.

Med det medlemsantal, manglende nye unge medlemsoptag, uden klubbåd og den beskedne lokalestørrelse, kan vi nok desværre ikke forvente at vokse meget, men derfor kan der jo godt hygges og laves flere arrangementer fremover.

TAK for det seneste år

f. Bestyrelsen

Annette

Seneste kommentarer

18.08 | 08:54

T/O.
Der er sket ændring i vedtægterne efter afstemning på sidste generalforsamling.
Ændringerne kan ses §6 stk.2 og stk. 6 i vedtægterne.

01.05 | 09:23

Det er rigtigt godt

01.05 | 07:34

Ser godt ud

10.06 | 09:39

Taf for udsøgt mad i udsøgt selskab på pinsedagen 2019.
Venligste hilsener
Kirsten og Eskil

Del siden