Seneste kommentarer

18.08 | 08:54

T/O.
Der er sket ændring i vedtægterne efter afstemning på sidste generalforsamling.
Ændringerne kan ses §6 stk.2 og stk. 6 i vedtægterne.

01.05 | 09:23

Det er rigtigt godt

01.05 | 07:34

Ser godt ud

10.06 | 09:39

Taf for udsøgt mad i udsøgt selskab på pinsedagen 2019.
Venligste hilsener
Kirsten og Eskil

Del siden

Vores klubhus på Vedbæk Havn.

Vores klubhus på Vedbæk Havn.


Velkommen til vores hjemmeside.

Indkaldelse til generalforsamling 2024.


Kære medlemmer.


Indkaldelse til generalforsamling ved klubben lørdag den 8. juni 2024. kl. 13.00.


Dagsordenen er:


  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning om aktiviteter i 2023.
  3. Fremlægning af årsregnskab 2023 til godkendelse.
  4. Bestyrelsen forslag til kontingent for 2025.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg til bestyrelsen. På valg er fra bestyrelsen Bo Fogtmann - Søren Fredriksen og Tommy Johansen, samt som suppleant Michael Olsen og Mette Johansen.
  7. Eventuelt.Da bestyrelsen efter generalforsamlingen byder på lidt mad og drikke, bedes I venligst tilmelde jer enten ved besvarelse af denne mail, eller ved at skrive jer på listen i klubhuset.


Af hensyn til indkøb senest søndag den 2. juni.


Med venlig hilsen Bestyrelsen.

 

Kære Medlemmer.
Så er det forhåbentligt snart forår og varmere. Vi holder derfor vor standerhejsning lørdag den 30. april. Vi mødes på nordmolen kl. 12.00 til en øl/vand og dram og går derefter til klubhuset, hvor vi atter har den traditionelle pølsevogn med med alt i pølser og sandwich. Vi har lovet vor leverandør at oplyse antallet af deltagere. I bedes derfor tilmelde jer enten pr. mail til fritidsfiskerlaug@sol.dk eller skrive jer på listen i klubhuset senest mandag den 25. april.. Med venlig hilsen Bestyrelsen 🙂

Kære medlemmer


Husk at vi afholder generalforsamling ved klubben lørdag den 10. juni 2023 kl. 13.00.


Dagsordenen er:


1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning om aktiviteter i 2022.

3. Fremlægning af årsregnskab 2022 til godkendelse.

4. Bestyrelsen forslag til kontingent for 2024.

5. Indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelsen. På valg er fra bestyrelsen John Ostrowski og Bent Madsen, samt som suppleant Michael Olsen.

7. Eventuelt.


Da bestyrelsen efter generalforsamlingen byder på lidt mad og drikke, bedes I venligst tilmelde jer enten ved besvarelse af denne mail, sende en mail til fritidsfiskerlaug@sol.dk, eller ved at skrive jer på listen i klubhuset. Af hensyn til indkøb senest tirsdag den 6. juni.


Husk også, at I er velkomne til pinsebrunch søndag den 28. maj kl. 11.00.


Med venlig hilsen Bestyrelsen. 14.05.2023.

Standerstrygningen lørdag den 15. oktober 2022.

Standerstrygningen lørdag den 15. oktober 2022.

Tak til alle fremmødte (ca. 40 medlemmer var mødt op), det var en rigtig hyggelig dag.

Sommerfest 2022.

Hej alle.

Så er der blevet lavet et fotoalbum fra sommerfesten 🙂

Gå under fotoalbum for at se alle de dejlige billeder fra festen.

Stander hejsning 2022.

Kære alle. 

Tak for en hyggelig eftermiddag, ved standerhejsning Vedbæk Havn 2022.

Vejret var med os, og et flot fremmøde.

Med venlig hilsen Bestyrelsen 🙂

Afskedsgave til Tom Olsen.

Fiskeklubbens afskedsgave til forhendværende havnefoged Tom Olsen.

Tommy Johansen.

18.08.2022 08:54

T/O.
Der er sket ændring i vedtægterne efter afstemning på sidste generalforsamling.
Ændringerne kan ses §6 stk.2 og stk. 6 i vedtægterne.

Anne -mette Webbe Olsen

01.05.2022 09:23

Kommentarer

John ostrowski

01.05.2022 07:34

Ser godt ud

Kirsten Balslev

10.06.2019 09:39

Taf for udsøgt mad i udsøgt selskab på pinsedagen 2019.
Venligste hilsener
Kirsten og Eskil

Det er rigtigt godt