24-04-2018

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 4. april 2018

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 4. april 2018 kl. 16-18

Tilstede: Søren, Rie John, Dennis, Bent, Bo

Afbud: Jan

Følgende sager blev drøftet på mødet:

Valg af formand. Alle var enige om, at Jan med sit kendskab til baglandet ville være den ideelle formand. Der var ligeledes enighed om at love Jan, at han ikke skulle tage sig af den daglige drift mv. af klubben. Overfor Bo har Jan senere accepteret at blive formand. Tillykke.

Det blev besluttet, at Bent indtræder i bestyrelsen og Rie bliver suppleant. Herved er konstitueringen (svært ord!) afsluttet med et godt resultat. Bo er nok blevet sekretær. Dette blev dog ikke nævnt.

Standerhejsningen den 14. Bo bestiller boller ved Madhuset, afhentes og betales af Søren, som også køber bitter.

Søren og Jan reviderer modtagere af medlemsbladet.

Rie og John tilbød venligt at stå for Sct. Hans arrangement for medlemmerne. Naturligvis bliver det på sammenskuds basis også arbejdsmæssigt. Mail udsendes senere.

Vedrørende fisketur var der betænkelighed over, om vor klub kan stille med nok deltagere til at leje hele Skjold. Måske kan vi tilbyde vore fiskere, at deltage i en fælles tur med andre. Evt. med et tilskud til egenbetalingen. Dennis undersøger denne sag.

Bo taler med vort nye medlem Jesper, som har en Nauticat 33, om en mulig sejltur.

Bo har også indgået fast aftale med Kajak-klubben om lån af deres opbevaringsrum, som har stor gulvplads, til eventuelle fester under tag. Senere besluttes om vi skal have en sensommerfest.

Søren forhandler med vor revisor om vor medlemsnedgang ikke skal medføre en lavere betaling af honorar

Bo laver kort referat af generalforsamlingen og ajourfører hele hjemmesiden asap. (asap betyder hurtigt!)

Det undersøges om vi kan opsætte en markise ellers vil en parasol være ok. Action John.

Bænken blev ikke nævnt!

Bo ajourfører vedtægterne i hjemmesiden med de besluttede ændringer. Herfra kan I skrive dem ud.

Referenten har bemærket, at der står Bo en hel del steder. Det må der gøres noget ved.

Et godt møde i en dejlig stemning, og billigt for klubben med delvis egenbetaling af et par øl. 7.04.2018 BFo

Seneste kommentarer

18.08 | 08:54

T/O.
Der er sket ændring i vedtægterne efter afstemning på sidste generalforsamling.
Ændringerne kan ses §6 stk.2 og stk. 6 i vedtægterne.

01.05 | 09:23

Det er rigtigt godt

01.05 | 07:34

Ser godt ud

10.06 | 09:39

Taf for udsøgt mad i udsøgt selskab på pinsedagen 2019.
Venligste hilsener
Kirsten og Eskil

Del siden