Debatsiden

15-07-2012

Nils Landgreen-Petersen, Kastanievej 27, 2840 Holte, skriver i Rudersdalavisen:

 

Tak, Lone Bebber, for dit indlæg den 26. juni. Jeg undres også over, at vinterbaderne vil have egen badebro i den nordre ende af Nordstranden samtidig med, at de gør krav på Det Hvide Hus, der ligger ved strandens sydligste ende. Det bliver noget af en gåtur for at komme i vandet.

Du er glad, sikkert sammen med en del vikinger, for Jeres ”gamle blå træhus”. Hvorfor ikke flytte det op til den planlagte badebro i nord? Evt. på pæle som det ses ved badeanstalter. I kommunen er der tidligere blevet flyttet hele huse.

Mærkelig, mærkelig har hele beslutningsprocessen været. Den bygning på havnen, der blandt andet skulle huse fritidsfiskerne, blev pga. Ole Sippels kritik vips taget af bordet. Fritidsfiskernes 200 medlemmer har, når det passer Kommunalbestyrelsen, ingen lokaler ud over de få heldige, som VHFL-bestyrelse har tildelt plads i grejskuret på havnen.

Hvordan besluttes der så i Kommunalbestyrelsen? Det kan læses i Steen Trolles interview af lokallistens Axel Bredsdorff og SFérn Annelise Møller i Rudersdalavis den 31. maj. Ifølge Annelise Møller: politikerne taler sammen inden møderne, så der kan træffes hurtige beslutninger, når sager når frem til Kommunalbestyrelsen. Ingen lange debatter som hos Axel i det gamle Birkerød hvor møderne kunne vare til to om natten. Alt faldet på plads inden mødet. Sådan. Betryggende? Døm selv.

Sagsbehandlingen omkring Det Hvide Hus og de herværende klubber ”lugter” ligesom den sag det konservative medlem Christian Kjær kritiserer angående ligeret for alle. (Rudersdalavis den 12. juni.)

01-07-2012

Lone Bebber, Bystykket 12, Nærum, skriver i Rudersdalavisen:

 


Til Rudersdal Kommune, Kommunalbestyrelsen:


Det er synd og skam at rokere rundt med tre foreninger. Dykkerklubben og fritidsfiskerne er glade for den hvide villa, som de har brugt i mange år. Vikingerne er glade for det fine gamle blå træhus på stranden.
Den hvide villa er helt uegnet til vikingerne, og det vil blive en meget bekostelig affære at få indrettet den til formålet. Villaen ligger også for langt fra vandet, og turen ud og ind bliver følgelig ved vintertid meget kold.
Det er for mig uforståeligt, at en udvidelse af havnen med 160 bådpladser skal ødelægge et gammelt velfungerende miljø – med den begrundelse, at man ønsker en bedre sammenhæng mellem strandene og havneområdet.
Kunne vi ikke få lov til at bevare forholdene som de er nu, med de forskellige aktiviteter med socialt samvær for mange mennesker?

10-06-2012

Nils Landgreen-Petersen, Kastanievej 27, 2840 Holte, skriver i Rudersdalavisen:

 

Angående min ”uforskammethed”. I 1977 havde fritidsfiskernes formand qua sit arbejde kontakt til et kommunalbestyrelsesmedlem.

Vi fik 1. salen i det hvide hus af kommunen. Jeg siger ikke, at det er nødvendigt med en sådanne kontaktflade, men det hjælper åbenbart. Det ville da også være naivt at tro andet.

Angående det, at huset er blevet jer tilbudt, og jeres høvding ikke var til stede den 25/03, idet hun ikke ville blande sig i beslutningsprocessen. I en mail af den 9/3 skriver jeres høvding: Sagen er, at kommunen ønsker at renovere Nordstranden, og i den forbindelse er det tanken at fjerne Vikingernes Blå Badehus, så bliver vi hjemløse. Derfor har vi ønsket det hvide hus i nr. 366 og hele huset. Lur mig om ikke beslaglæggelsen allerede var på plads den. 9/3.

Hvorfor også fritidsfiskernes 110 m2 på 1. sal. Jo, høvdingen planlægger her stor sauna med udkig og nye badefaciliteter. Ud med vores 200 medlemmer.

Det kunne være, hvis der var andre muligheder. Det er der ikke. Foreningsgruppen med formanden og et par medlemmer var den 23/3 til møde hos Erik Fabrin. Af referatet fremgår det, at hvis havneudvidelsen ikke bliver gennemført, forbliver alt ved det nuværende. Dog ikke for dykkerne og fritidsfiskerne. Under alle omstændigheder rykker vinterbaderne ind i det hvide hus.

Kommunen vil holde dykkerne skadesfri og betale dem et nyt klubhus. Ud over vores 20 m2 skur på havnen med plads til 6-8 personer, får fritidsfiskerne intet. Om vi er kede af at skulle have nye lokaler??. De damer betænk dog, - vi er hjemløse.

Slutelig: Prip og Lund, tak for svaret. 

31-05-2012

Birgitte Prip, Egemosen 17, Skodsborg og Dorte Lund, Høsterkøbvej 38, Høsterkøb, skriver i Rudersdalavisen:

 

Nils Landgreen-Petersens indlæg i Rudersdal Avis den 18. maj kræver som ønsket et svar, og det kommer her.

 

Den 28. marts 2012 godkendte Rudersdal kommunalbestyrelse beslutningen om udvidelse af Vedbæk Havn og de dermed nødvendige rokader af klubbernes lokaler. Dette møde blev holdt uden Vibeke Peschardt, da hun selvfølgelig ikke ønskede at blande jobbet som kommunalbestyrelsesmedlem og høvding for Vedbæk Vikingelaug sammen. Derfor er N.L.-Petersens insinuationer om sammenblanding både forkerte og uforskammede.

 

Vi kan da godt forstå, at I er kede af at skulle have nye lokaler, det er vi faktisk også. Vi har været meget glade for vores gamle træhus i 36 år. Men da ”vores” hus skal rives ned i forbindelse med strandudvidelserne, er det meget forståeligt, at Vedbæk Vikingelaug med glæde tager imod tilbuddet om kommunens hus på Strandvejen. Det er ikke som N.L.-Petersen påstår et krav fra vores side, men et tilbud vi har fået.

 

Der er flere fejl i N.L.-Petersens indlæg. Vi er aktive året rundt, også når vandet er over 8 grader! Vores hus står aldrig tomt, men bruges af alle 385 medlemmer, som ifølge vores vedtægter skal være bosiddende i Rudersdal kommune. Vi har altid haft trange forhold, så flytningen til større lokaler vil glæde de 110 personer, der p.t. står på Vedbæk Vikingelaugs venteliste.

 

Så ”bum, bum, bum”, Nils Landgreen-Petersen, stop dine usandheder og få det bedste ud af de helt nye faciliteter, der bliver tilbudt jer.

26-05-2012

Nils Landgreen-Petersen, Medstifter af VHFL, Kastanievej 27, 2840 Holte, skriver i Rudersdalavisen den 18 maj 2012:

Jeg læste i Rudersdalsavis, at Vedbæk Vikingelaug har haft standernedhaling d. 29/4 2012. Badesæsonen for vinterbadning er slut.
Høvding, det radikale medlem af Kommunalbestyrelsen, Vibeke Peschardt er taget på sommertogt. Hil! Hil! En dram og på gensyn når Øresund kommer under 8 gr. C. Kunne damen dog bare sejle langt, langt væk men desværre.
Høvding Vibeke arbejder idelig på at få smidt Sports Dykkerne og Fritidsfiskerlauget ud af kommunens hus. Det ligger på Strandvejen tæt ved havnen, hvor de to klubber har været siden 1977, i 35 år.
To velestimerede foreninger i lokalsamfundet begge med båd i havnen tilsammen 350 medlemmer, hvis aktiviteter foregår hele året.
Vinterbadernes sæson er nu slut. Frafald dog det krav om at beslaglægge hele huset hele året. Vinterbader, se det groteske i kravet: to klubber ud, vinterbaderne ind. Få jeres høvding til at finde andre veje. Hun har netværket og lad så os i fred.
Bum, bum, bum, jeg protesterer. Fru Vibeke Peschardt SU.