24-04-2018

Referat af generalforsamlingen 2018

Kort referat af generalforsamling i Vedbæk Havns Fritidsfisker Laug 17.03.2018

 

  1. Valg af dirigent: Bo Fogtmann blev valgt.

  2. Formandens beretning for 2017: Vedhæftes og blev godkendt.

  3. Fremlæggelse af årsregnskab: Regnskabet blev godkendt. Kan af medlemmer rekvireres.

  4. Bestyrelsen forslag til kontingent for 2019: Uændret kr. 300, Vedtaget.

  5. Indkomne forslag: Vedtægtsændringer: Bestyrelsen konstituerer sig selv, og ingen krav om Fisketegn til medlemmer. Vedtaget.

  6. Valg til bestyrelsen: Valgt blev Bent Madsen, Rie Ostrowski og Bo Fogtmann, bestyrelsen konstituerer sig senere. Tak til de fratrædende bestyrelsesmedlemmer: Annette Hansen, Torkild Gros Pedersen og Ole Lading.

  7. Eventuelt: Generel debat, ros til foreningens aktiviteter. Kritik af foreningens hjemmeside. Skal opdateres. Bo Fogtmann lover at gøre dette.