Ordinær Generalforsamling
Lørdag den 16.03.2019  Kl. 12.00. På Vedbæk skole.
Der serveres, for generalforsamlingens deltager, efterfølgende et traktement.


Standerhejsning
Lørdag den 13.04.2019 Kl. 12.00
Der oplyses senere om lokaler for arrangementet samt traktement. Der er en naturligvie en mole øl og en bitter.


Pinsemorgen
Søndag den 09.06.2019  Kl. 11.00
Vi planlægger  en brunchog medlemmer er velkommen til at deltage i forberedelserne.

Standerstrygning
Lørdag den 19.10.2019  Kl. 12.00
Vi mødes på molen. Nærmere senere om lokale og frokostarrangement

Juleklip og Banko
Søndag den 01.12.2018  Kl. 15.00

VHFL serverer glögg og æbleskriver.