1. Foreningens formål er at fremme medlemmernes forhold i og ved  Vedbæk havneområde.

2. At skabe sammenhold mellem fritidsfiskerne og styrke dette sammenhold.

3. gennem foredragsvirksomhed og afholdelse af konkurrencer og lignende, at højne fritidsfiskerkulturen.

4. I øvrigt kan, efter bestyrelsens skøn, optages opgaver, som menes at have interesse for medlemmerne.