Vores klubhus på Vedbæk Havn.

Velkommen til vores hjemmeside

 

Kære Medlemmer.
Så er det forhåbentligt snart forår og varmere. Vi holder derfor vor standerhejsning lørdag den 30. april. Vi mødes på nordmolen kl. 12.00 til en øl/vand og dram og går derefter til klubhuset, hvor vi atter har den traditionelle pølsevogn med med alt i pølser og sandwich. Vi har lovet vor leverandør at oplyse antallet af deltagere. I bedes derfor tilmelde jer enten pr. mail til fritidsfiskerlaug@sol.dk eller skrive jer på listen i klubhuset senest mandag den 25. april.. Med venlig hilsen Bestyrelsen 🙂

 

 

 

Stander hejsning 2022.

Kære alle. 

Tak for en hyggelig eftermiddag, ved standerhejsning Vedbæk Havn 2022.

Vejret var med os, og et flot fremmøde.

Med venlig hilsen Bestyrelsen 🙂

T/O. fra Dansk Ametørfiskerforening.

T/O.

Nye medlemmer er gratis i Dansk Amatørfiskerforening det første år.

Nye medlemmer er gratis
i Dansk Amatørfiskerforening de første 12 måneder
Vi tilbyder dig:
X Kollektiv ulykkesforsikring ved dødsfald.
Forsikringen dækker dødsfald p.g.a. ulykke ved al fiskeri, og til og fra fiskeri. Forsikringssum pr. 1. december
2021 er kr. 236.000,00, summen bliver indeksreguleret. Du modtager foreningens medlemsblad 6 gange årligt. Du får gode rabatordninger ved indkøb af fiskeriartikler og andet relevant materiel
X 30 lokalforeninger fordelt over hele landet.
Gå ind på vores hjemmeside og og se hvor din nærmeste lokalforening er. Lokalforeningerne tilbyder garnbin-
ding og socialt samvær. Kontingent til lokalforeninger fastsættes lokalt og ligger på ca. 300,00 - 500,00 pr. år. Inklusiv 286 kr. til Dansk Amatørfiskerforening. Med dette tilbud sparer du andelen til Dansk Amatørforsikring (de første 12 mdr. Ønsker du direkte medlemskab af Dansk Amatørfiskerforening er kontingentet kr. 300,00 pr. år. De første 12 mdr. gratis. Tilbuddet gælder nye medlemmer der ikke har været medlem de foregående to år.
X Her på foreningens hjemmeside www.danskefritidsfisker.dk
kan du se hvor din nærmeste lokalforening er, og melde dig ind via hjemmesiden.
Her vil vi løbende orientere om nyheder vedrørende det rekreative fiskeri.
Som medlem af foreningen er du med til at:
XSikre adgang til fritidsfiskeri, så denne fritidsfornøjelse bliver stimuleret sammen med naturoplevelse og livsnydelse.
X Bevare et rekreativt fiskeri som hviler på bæredygtighed og en effektiv beskyttelse mod forurening,overfiskning og andre menneskeskabte trusler.
X Bevare den gamle fiskerkultur i de kystnære områder.
X Bevare fiskebestandene ved at udsætte fiskeyngel.
X Dansk Amatørfiskerforening er repræsenteret i rådgivende udvalg vedrørende fiskeri og miljø i Danmark og EU